775 777 577
UŠLÝ ZISK

Nabourali Vám auto při dopravní nehodě, kterou jste nezavinili?

Pokud ano, ušlý zisk Vám mohl v souvislosti s dopravní nehodou vzniknout zejména v těchto případech:

  • Pokud jste Vaše poškozené firemní nákladní vozidlo nemohli využívat po dobu jeho opravy.
  • Pokud jste v důsledku totálního poškození firemního nákladního vozidla nemohli realizovat zakázky po dobu do vyplacení pojistného plnění za Vaše poškozené vozidlo, popřípadě do doby obstarání si nového vozidla, nastane-li tato varianta dříve.
  • Pokud jste jako osoba samostatně výdělečně činná v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti nemohli vykonávat svou podnikatelskou činnost.

Ušlý zisk je majetkovou újmou, spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodné události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo při normálním běhu věcí předpokládat. Tento nárok se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých, záznamů o provozu vozidla a dalších účetních podkladů.

Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost a zůstává na poškozeném, aby při uplatnění tohoto nároku sám předložil na pojišťovně vyčíslení výše této škody a tím svůj nárok prokázal.

Tip:
Víte, že nejvhodnějším způsobem, jak výrazně zvýšit úspěšnost při uplatnění ušlého zisku, je doložení těchto skutečností nezávislým posudkem o stanovení výše ušlého zisku?

Byla-li Vaší firmě způsobena škoda ve formě ušlého zisku a chcete-li významným způsobem zvýšit úspěšnost při uplatnění těchto náhrad, vypracujeme Vám posudek za účelem získání kvalifikovaného a objektivního podkladu prokazujícího oprávněnost Vašich nároků.

Tato naše služba je zaměřena především pro autodopravce, jejichž vozidlo bylo poškozeno při dopravní nehodě provozem jiného vozidla a ušlý zisk budou uplatňovat z povinného ručení na pojišťovně viníka.

Věnujte se dál bezstarostně svým činnostem a tyto nepříjemnosti přenechejte společnosti EXPERT ASSISTANCE!

Tip:
Podnikatelé, kteří využívají osobní automobil, můžou ušlý zisk nejlépe eliminovat zapůjčením ekvivalentního náhradního vozidla. více