775 777 577
PROČ ZDARMA?

Nabourali Vám auto při dopravní nehodě, kterou jste nezavinili?

Naše společnost Vám nabízí v rámci projektu EU zcela nadstandardní a bezplatný komplex služeb, který za Vás řeší problémy spojené s dopravní nehodou.
Vyřídíme za Vás vše na pojišťovně. Zapůjčíme náhradní vůz, zajistíme odtah vozidla a dohlédneme na jeho kvalitní opravu v dohodnutém servisu. Všechny tyto služby jsou pro poškozené dopravní nehodou zcela ZDARMA.

Zní Vám to trochu neuvěřitelně?
A ptáte se, proč jsou naše služby ZDARMA?

Je to jednoduché. Protože jste se stal poškozeným, jsou tím pádem veškeré náklady spojené s Vaší vzniklou škodou hrazeny z povinného ručení viníka a máte na ně nárok dle občanského zákoníku a dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla!

Nacházíte se v roli poškozeného, do které jste se nedostali vlastní vinou, tak proč tedy zdarma nevyužít všech svých práv za pomoci EXPERT ASSISTANCE? Mezi Vaše nároky patří mj. i bezplatné zapůjčení náhradního vozidla. Bez ohledu na to, sloužil-li Vám Váš poškozený vůz k soukromým nebo podnikatelským účelům, obraťte se na nás se žádostí o poskytnutí bezplatného zapůjčení náhradního vozidla!

Tip:
O bezplatné zapůjčení náhradního vozidla můžete žádat i v případě, že jste již sami nahlásili pojistnou událost na pojišťovně, nebo i v případě, kdy jste již zadali opravu svého poškozeného vozidla do autoservisu!

Naše služby jsou pro každého poškozeného účastníka dopravní nehody skutečně bezplatné! Využití našich služeb Vám v žádném případě nesnižuje výši pojistného plnění a ani nemá vliv na stav Vašeho bonusu v pojišťovně.

Nenechte se zmást případným tvrzením neseriózních pojišťoven, které se Vám snaží prostřednictvím svých zaměstnanců upírat Váš nárok na náhradní vozidlo z důvodu úspory jejich finančních nákladů. Pojišťovny jsou podnikatelské subjekty a není v jejich zájmu upozorňovat Vás na všechny Vaše nároky, které pro ně samotné znamenají jen snížení jejich zisku. Například mýtus pojišťoven o tom, že nárok na bezplatné zapůjčení náhradního vozidla má pouze poškozený podnikatel, není pravdivý.

Uklidňující ceník služeb pro poškozené:
zapůjčení náhradního vozidla ZDARMA
odtah vozidla z místa nehody ZDARMA
asistence na místě dopravní nehody ZDARMA
zdokumentování dopravní nehody při možnosti nevolat Policii ZDARMA
nahlášení a vyřízení pojistné události na pojišťovně ZDARMA
uplatnění všech Vašich nároků, o kterých mnohdy ani nevíte ZDARMA
stanovení rozsahu a výše škody na Vašem vozidle ZDARMA
poradenství k amortizaci vozidla ZDARMA
oprava vozidla v dohodnuté autoopravně ZDARMA
dohled nad opravou vozidla ZDARMA
financování opravy vozidla ZDARMA
zajištění znaleckých posudků ZDARMA

Tak a nyní již určitě nemáte důvod, proč by jste si sami měli vyřizovat škodu, kterou Vám někdo způsobil!

Věnujte se dál bezstarostně svým činnostem a tyto nepříjemnosti přenechejte společnosti EXPERT ASSISTANCE!

Pokud jste plátce DPH (podnikatel)
Poškozeným účastníkům dopravní nehody, plátcům DPH, kteří evidují poškozené vozidlo v majetku podnikání, hradí pojišťovna veškerou náhradu škody bez DPH, jelikož uhrazené DPH jim pak v patřičném zdaňovacím období po zažádání vrátí finanční úřad. Takovýto poškození mají všechny služby samozřejmě rovněž ZDARMA, doplatí však DPH u všech služeb (oprava vozidla, odtah vozidla, pronájem náhradního vozidla atd.), kde dodavatelem je rovněž plátce DPH.