775 777 577
RADY A INFORMACE

Moderní způsob likvidace pojistné události s EXPERT ASSISTANCE

Naše znalosti a zkušenosti v oboru pojišťovnictví, soudního znalectví a autoopravárenství jsou zárukou toho, že tato naše žádaná služba je kvalitní a především nepostradatelná pro všechny poškozené, kteří chtějí po nehodě ušetřit čas, peníze a nervy.
Máme za to, že člověk neznalý oboru pojišťovnictví a autoopravárenství nedokáže posoudit, na co má nárok a jak velká škoda mu na vozidle vznikla.

Jak funguje náš moderní způsob likvidace pojistné události?

Celý proces likvidace pojistné události zahrnuje rozsáhlou činnost v níže uvedených 10-ti bodech. Díky EXPERT ASSISTANCE však těmito činnostmi nemusíte ztrácet čas a nervy, jelikož my Vám nabízíme tento moderní způsob likvidace pojistné události:

Předáte nám Vaše poškozené vozidlo a odjedete v bezplatném náhradním vozidle stejné kategorie. Od této chvíle za Vás starosti s kompletním řešením pojistné události přebírá EXPERT ASSISTANCE. Po ukončení opravy Vašeho vozidla Vám ho předáme nazpět a Vy nám zase vrátíte naše zapůjčené vozidlo. Nic víc a ještě máte vše ZDARMA!

Náš moderní způsob likvidace pojistné události zahrnuje následující:

 1. Asistence na místě dopravní nehody
  Na Vaši žádost Vám v rámci svých bezplatných služeb poskytneme osobní nebo telefonickou pomoc na místě dopravní nehody a její zdokumentování. V případě potřeby zajistíme bezplatný odtah.
 2. Převzetí Vašeho zastoupení
  Přijedeme za Vámi a vysvětlíme Vám vše potřebné. Vy nám podepíšete plnou moc k vašemu právnímu zastoupení a poskytnete potřebné podklady pro uplatnění škody (kopie řidičského a technického průkazu, popis nehody, údaje viníka atd.).
 3. Zapůjčení náhradního vozidla
  Následně po podepsání smlouvy o nájmu náhradního vozidla dostane do bezplatného užívání na oprávněnou dobu náhradní vozidlo. Pokud vozidlo používáte pro podnikání, doložíte nám živnostenský list a knihu jízd. Pokud Vaše vozidlo využíváte pro soukromé účely, sepíšeme čestné prohlášení s kvalifikovaným odůvodněním Vaší potřeby náhradního vozidla.
 4. Nahlášení škody na pojišťovně
  Zajistíme nahlášení škody příslušné pojišťovně a zajistíme prohlídku Vašeho poškozeného vozidla likvidátorem. Dále se postaráme o vše potřebné, jako je vyplnění formulářů a doložení veškerých potřebných podkladů.
 5. Stanovení nejvhodnějšího způsobu a realizace opravy
  Jelikož vhodným výběrem autoservisu můžete předejít snížení Vašeho pojistného plnění o výši tzv. amortizace a tím předejít neproplacení části faktury za opravu, provedeme Vám v rámci našich bezplatných služeb analýzu nejvhodnější realizace opravy. Taktéž nezávisle na pojišťovně zdokumentujeme rozsah poškození Vašeho vozidla a následně zadáme jeho opravu do dohodnutého servisu.
 6. Oprava poškozeného vozidla
  V dohodnutém autoservisu proběhne dle stanoveného způsobu oprava Vašeho poškozeného vozidla a vystavení faktury za opravu (mimo likvidace pojistné události tzv. rozpočtem). Následně za Vás provedeme kontrolní výpočet nákladů na opravu a překontrolujeme oprávněnost a správnost fakturovaných položek.
 7. Převzetí opraveného vozidla a vrácení náhradního vozidla
  Po překontrolování kvality opravy Vašeho vozidla si ho převezmete a vrátíte nám vozidlo náhradní. Vrácení náhradního vozidla Vám potvrdíme a uplatníme náhradu za tyto služby na pojišťovně viníka.
 8. Uplatnění nároků
  Provedeme za Vás konečné uplatnění jednotlivých nároků na náhradu škody (předání pojišťovně všech podkladů jako jsou faktury za opravu, odtah, bolestné atp. nutných k provedení likvidace pojistné události).
 9. Pojistné plnění a jeho kontrola
  Mezi dobou převzetí zastoupení a proplacením pojistného plnění dokládáme pojišťovně veškeré další vyžádané podklady pro zdárné vyřízení pojistné události. Pojišťovna pojistné plnění vyplatí zpravidla až za jeden nebo dva měsíce od uplatnění nároku. Je-li potřeba, urgujeme na pojišťovně výplatu pojistného plnění, aby prodlevy ve výplatě plnění byli co možná nejmenší.
 10. Kontrola pojistného plnění
  Vždy po obdržení pojistného plnění za jednotlivé nároky následně provedeme kontrolu správnosti stanovení výše Vaší majetkové újmy a v případě neoprávněného krácení nárokujeme na pojišťovně doplatek do odpovídající částky, a to mimosoudní, či v případě nutnosti soudní cestou.

Vzájemná práva a povinnosti:

 1. Můžete nás kdykoliv kontaktovat a žádat informace o aktuálním stavu Vaší pojistné události.
 2. V případě že budeme potřebovat doplnění podkladů popř. údajů z Vaší strany, budeme Vás sami kontaktovat.
 3. Pokud obdržíte jakékoliv sdělení ze strany pojišťovny, pouze nás na ně upozorníte a my si je převezmeme a zpracujeme.
 4. Případná jednání vedete pouze s naší společností EXPERT ASSISTANCE, která za Vás vše v rámci svých bezplatných služeb vyřídí.

Tip:
O bezplatné zapůjčení náhradního vozidla můžete žádat i v případě, že jste již sami nahlásili pojistnou událost na pojišťovně, nebo i v případě, kdy jste již zadali opravu svého poškozeného vozidla do autoservisu!

Věnujte se dál bezstarostně svým činnostem a tyto nepříjemnosti přenechejte společnosti EXPERT ASSISTANCE!

Nebojte se na nás obrátit - rádi Vám pomůžeme.