775 777 577
RADY A INFORMACE

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Především zachovat klid a obrátit se telefonicky na pracovníky společnosti EXPERT ASSISTANCE, kteří za Vás bezplatně vyřídí veškeré další záležitosti.

Obecný postup:

  • Pokud je třeba, přivolejte k nehodě Policii nebo kontaktujte EXPERT ASSISTANCE.
  • Zajistěte místo nehody (zůstaňte na místě a nepohybujte s vozidly do příjezdu Policie).
  • Zapište si základní identifikační údaje viníka (jméno, RČ a bydliště jak řidiče, tak i vlastníka vozidla, SPZ vozidla, název pojišťovny u které má toto vozidlo uzavřeno povinné ručení a číslo této pojistky). Viník nehody má ze zákona povinnost Vám tyto údaje poskytnout!

Tip:
Pomůžeme Vám bezplatně zajistit právní základ Vašeho nároku, tedy podchycení důkazů svědčících o tom, že Vám byla škoda způsobena provozem jiného vozidla! Taktéž Vám můžeme bezplatně pomoci zajistit zdokumentování dopravní nehody v případech, kdy nedůvodný výjezd Policie by jste jim pak byli nuceni zaplatit.

Kdy máte dle zákona povinnost přivolat k dopravní nehodě policii?

  • Pokud škoda na vozidle přesáhne částku 50.000,- Kč (ve většině případů nedokáží účastníci dopravní nehody přesnou výši škody na místě vyčíslit, proto upozorňujeme, že částka 50.000- Kč je zpravidla i u zdánlivě malých dopravních nehod překročena).
  • Nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody na zavinění.
  • Byla-li škoda způsobena na majetku třetí osoby (např. zaparkovaném vozidle, plotu, svodidlech, veřejném osvětlení atd.).
  • Dojde-li ke zranění nebo usmrcení osob.

Tip:
S námi nemusíte zbytečně na místo nehody volat dopravní policii, pokud máte obavu z nedodržení zákona stran výše škody nad 50.000,- Kč, a strávit tak nehodou daleko víc času než je nutné!

Tip:
Víte, že naopak musíte oznámit nehodu Policii i v případech, pokud máte Vaše vozidlo v leasingovém nájmu, řídíte vozidlo zaměstnavatele nebo máte-li vozidlo zapůjčené?

Tip:
Pokud se jedná skutečně o banální nehodu, vždy si nechte na místě podepsat od viníka dokument, na kterém svou vinu uznává a který obsahuje všechny jeho identifikační údaje. Předejdete tak pozdějším nepříjemnostem, kdy si viník může druhý den vše rozmyslet a nehodu nenahlásí na své pojišťovně. V daném případě je pak škoda pro pojišťovnu nelikvidní, jelikož není stanoven právní základ Vašich nároků.

Nebojte se na nás obrátit - rádi Vám pomůžeme.